waarmeewijuhelpen

 

 beheer

De beschikbaarheid, continuïteit en toekomst van een organisatie valt of staat met een goed ingerichte ICT-omgeving die stabiel en eenvoudig te beheren is. De ICT-beheeroplossingen van Crystal ICT zijn oplossingen die onze medewerkers zelf zouden kiezen bij de inrichting van hun automatisering. Oplossingen die op een efficiënte manier de juiste resultaten behalen en zekerheid bieden; niet zomaar een pleister op de wond zijn. Crystal ICT gelooft dat de beschikbaarheid, continuïteit en toekomst van een organisatie valt of staat met een goed ingerichte ICT-omgeving die stabiel en eenvoudig te beheren is. Crystal ICT biedt de mogelijkheid om uw ICT-omgeving gezamenlijk of volledig te beheren.

Naast de ICT-beheerdiensten, adviseert en ondersteunt Crystal ICT haar klanten bij diverse ICT-gerelateerde vraagstukken. Ook levert Crystal ICT personeel voor vacante of tijdelijke functies variërend van helpdesk tot business consultancy en projectmanagement. Crystal ICT helpt graag bij het professioneel en kosteneffectief uitvoeren van projecten en biedt Crystal ICT de mogelijkheid om bestaande ICT-infrastructuren in een datacenter te plaatsen.

Kortom, bij Crystal ICT doen wij er echt alles aan om u op alle vlakken te helpen.

 • Beheer - Gedeeltelijk uitbesteed

  Crystal ICT ondersteunt u op afgesproken tijden en/of dagen met de dagelijkse operationele zaken van uw ICT-beheer. Dit kan zijn in de vorm van een servicedesk, 2e lijns beheer- of systeembeheer. Deze vorm van ICT-beheer kan zowel op afstand als bij u op locatie worden uitgevoerd.

  Beheer op afstand

  Remote beheer
  De servicedesk van Crystal ICT dient als eerste aanspreekpunt voor vragen en meldingen van incidenten door gebruikers. Deze is bereikbaar via telefoon, e-mail en het klantportaal. De servicedesk handelt vragen en meldingen zoveel mogelijk direct af of laat deze, in het geval van een complexere vraag of incident, beantwoorden door 2e-lijns consultants. De servicedesk houdt de regie op de beantwoording richting de gebruiker. Bij escalaties biedt Crystal ICT hulp met haar 3e lijns ondersteuning en treedt op als regisseur indien er door andere ICT-dienstverleners werkzaamheden moeten worden uitgevoerd die betrekking hebben op de technische onderdelen van de ICT-infrastructuur.

  24/7 monitoring
  Crystal ICT monitoort op afstand, 24 uur per dag, 7 dagen per week, uw ICT-infrastructuur met het door Crystal ICT geplaatste monitoringsysteem. Dit systeem controleert uw ICT-omgeving en er wordt proactief gekeken naar onder andere de beschikbaarheid, het netwerk en dreigende performance issues van de desbetreffende ICT- omgeving. Met als doel het verhogen van de continuïteit voor de gebruiker.

  Beheer op klantlocatie

  Periodiek systeembeheer
  Crystal ICT levert op regelmatige basis een systeem- en/of netwerkbeheerder voor ICT-gerelateerde werkzaamheden en ter ondersteuning van uw organisatie op locatie. Hierbij worden op locatie problemen aangaande de ICT- omgeving opgelost, noodzakelijk onderhoud aan de ICT- infrastructuur verricht, upgrades en updates geïnstalleerd en wordt de ICT-omgeving zo optimaal mogelijk gehouden. Deze dagen worden van te voren met de klant afgestemd en ingepland.

  Hardware repair diensten

  Crystal ICT levert aanvullende en extra garantie op hardware, waarbij u verzekerd bent van een snelle reactie- en afhandeltijd en vervangende apparatuur. Een aanvulling op de standaard garantievoorwaarden van de producenten.

  Beheer - Volledig uitbesteed

  Crystal ICT beheert uw gehele ICT-omgeving en is hiervoor volledig verantwoordelijk. De medewerkers van Crystal ICT zijn aanwezig op de klantlocatie en helpen met het beantwoorden van alle gebruikersvragen en het oplossen van problemen en storingen. Doorgaans behoudt de klant de regiefunctie en wordt er in samenspraak met Crystal ICT een ICT-organisatie ingericht die past bij de specifieke wensen, eisen en behoeften van de klant. Wel heeft de klant eigen medewerkers in dienst voor functionele gebruikersondersteuning van bedrijfsspecifieke applicaties.

  Hardware repair diensten

  Crystal ICT levert aanvullende en extra garantie op hardware, waarbij u verzekerd bent van een snelle reactie- en afhandeltijd en vervangende apparatuur. Een aanvulling op de standaard garantievoorwaarden van de producenten.

  Beheer - Virtuele werkplek

  Crystal ICT biedt door middel van een private en/of hybride cloudoplossing altijd en overal toegang tot een virtuele werkplek. Deze schaalbare oplossing biedt de mogelijkheid om per maand meer of minder virtuele werkplekken af te nemen. In de virtuele werkplek is de servicedesk van Crystal ICT voor alle vragen of problemen bereikbaar. Crystal ICT biedt de virtuele werkplek aan in abonnementsvorm. U betaalt een marktconcurrerend tarief per gebruiker per maand, waarbij alle beheerkosten verwerkt zijn in het maandbedrag.

 • Hard-en software

  Crystal ICT levert hard- en software aan haar klanten en voorziet deze, indien gewenst, van een advies met betrekking tot aanschaf van de benodigde apparatuur. Daarnaast is het mogelijk om via Crystal ICT onderhoudscontracten af te sluiten op de aangeschafte hard- en software. Ook biedt Crystal ICT haar klanten aanvullende en extra garantie op hardware, waarbij u verzekerd bent van een snelle reactie- en afhandeltijd en vervangende apparatuur. Dit is een aanvulling op de standaard garantievoorwaarden van de producenten. Crystal ICT hanteert al naar gelang uw wensen en eisen diverse servicelevels en servicetijden.

  Wij leveren uitsluitend hard- en software aan klanten waar wij een relatie mee hebben of aan nieuwe klanten waar de relatie meer gaat behelzen dan alleen het fysiek leveren van hard- en software.
 • Interim & detachering

  Crystal ICT helpt u bij het invullen van vacante of tijdelijke functies en biedt u gecertificeerde en kundige medewerkers aan op het door u gewenste niveau op het gebied van:

  • Helpdeskondersteuning
  • Netwerk- en systeembeheer
  • Advies
  • Projectmanagement
  • ICT-management
 • Advies

  Voor Crystal ICT staat voorop dat ICT volledig moet bijdragen aan de kernactiviteiten van een organisatie. Daarom biedt Crystal ICT u ondersteuning, advies of een second opinion bij al uw ICT gerelateerde vraagstukken, waarbij er verbinding wordt gelegd tussen de organisatie en de ICT-omgeving. Crystal ICT voorziet u van een pragmatisch en toepasbaar advies met een duidelijke oplossingsrichting waarin de beoogde resultaten en kosten voor advies en/of implementatie duidelijk zijn.
 • Projectmanagement

  Projectmanagement wordt door Crystal ICT zowel technisch als organisatorisch benaderd. Binnen projecten onderscheidt Crystal ICT de techniek, de mensen en de organisatie en schenkt aan al deze facetten evenveel aandacht. Bij de technische implementatie stelt Crystal ICT-functionaliteiten ter beschikking en draagt zorg voor een bedrijfszekere ICT-infrastructuur. De impact van een nieuwe ICT-voorziening in een organisatie reikt vaak verder dan alleen de technische implementatie. Om deze tot een succes te maken is het van belang betrokkenheid en acceptatie bij de organisatie en medewerkers te creëren. Het zijn immers mensen die met ICT moeten omgaan.


  Bij elk project maakt Crystal ICT vooraf een projectvoorstel met een overzicht van fasering en doorlooptijden, inschatting van het aantal uren of dagen per fase, doorlooptijden en mijlpalen. Op deze manier zijn voor u vooraf de omvang van het project, de duur en de kosten helder. Na akkoord op het voorstel vindt gezamenlijk overleg plaats tussen Crystal ICT en de klant om de projectaanpak te finaliseren en de uiteindelijke fasering en planning definitief te maken. Projecten worden altijd in nauwe samenwerking met de klantorganisatie uitgevoerd, waarbij Crystal ICT vanuit haar regiefunctie grip heeft op het totaal aan activiteiten binnen het project en de klant conform de afgesproken regelmaat tussentijds informeert.


  De projectmanagers van Crystal ICT hebben de juiste communicatieve vaardigheden, kennis en ervaring om uw projecten professioneel en kosteneffectief uit te voeren.
 • Hosting & Uitwijk

  Crystal ICT biedt de mogelijk om de huidige infrastructuur in een datacenter te plaatsen. Door middel van een internetverbinding zijn de bedrijfsgegevens te allen tijde beschikbaar. Het belangrijkste voordeel van uitwijk is, dat er een exacte kopie van de data fysiek gescheiden beschikbaar is.
 • Crystal ICT biedt een complete digitale werkplek; Mijnwerkportaal.nl

  Herkent u de volgende uitdagingen?
  - Uw medewerkers willen graag werken op meerdere devices en vanaf diverse locaties.
  - Uw klanten / leveranciers dwingen u om in de cloud te gaan (samen)werken.
  - Sneller toegang tot en overzicht over applicaties wensen.
  - Medewerkers vergeten wachtwoorden of mogen ze niet bezitten.
  - Uw wens om de IT-kosten meer inzichtelijk te maken en alleen te betalen voor gebruik.
  - Toegang tot informatie is te lastig, medewerkers missen informatie.
  - SharePoint, OneDrive of Office 365 wordt niet begrepen of gebruikt.
  - Een hosted desktop is (te) duur voor een groep medewerkers.
  - Teveel diverse portals en applicaties voor medewerkers.

  Crystal ICT heeft hiervoor de oplossing, Mijnwerkportaal.nl

  Lees meer